Zsírfogók, olajfogók, olajleválasztók

Konyhák, éttermek, húsfeldolgozó, illetve konzerv üzemek működése során zsíros, olajos élelmiszer hulladékkal szennyezett víz kerülhet a csatornába. Ezekben az esetekben környezet és vízvédelmi előírások miatt kötelező a zsírleválasztó berendezés telepítése, működtetése. A berendezés típusának, méretének a kiválasztását az üzemelési körülmények ismeretében tervezési segédletek, szabványok alapján határozza meg a tervező.


HÍVJON ÉS KÉRJEN AJÁNLATOT!


 

Ha a berendezés jól működik a rajta keresztül folyó szennyvízből leválasztja a zsírt, olajat és az ülepedő szilárd, szerves maradékot. Így biztosítja a megfelelő, csatornába bocsátási szennyvíz határértékeket. A dugulás, illetve a csatornabírság elkerülése érdekében az olajat, zsírt és a kiülepedett szerves hulladékot a terheléstől függő gyakorisággal ki kell termelni a zsírleválasztó berendezésből. A kitermelt hulladékot hatósági engedéllyel rendelkező szállító szállíthatja el. Az előírásoknak megfelelő kezelőtelepen kell elhelyezni.

Az elszállítást bizonylatolni kell. EWC 19 08 09 Konyhai zsírfogóból eltávolított étolaj és zsír keverék EWC 02 02 01 mosásból és tisztításból származó hulladékok

Amennyiben a berendezésben a kiválasztott olaj, zsír és/vagy iszap fölszaporodik a berendezés hatásfoka rohamosan csökken és rövid idő elteltével a működése leáll a beáramló szennyezet vizet nem képes megtisztítani, sőt az addig visszatartott tömény szennyeződés a csatornába kerül. Ez részleges, vagy teljes dugulást, a szennyvíz pangását, berothadását, ezáltal intenzív, visszatorlódó bűzt okoz.

tovább >>


Vagy vegye fel a kapcsolatot velünk!