Partner laboratóriumunk és szakértőink segítségével a következő akkreditált vizsgálattokkal és szakértői szolgáltatásainkkal állunk ügyfeleink szolgálatára


HÍVJON ÉS KÉRJEN AJÁNLATOT!


 
Vízvizsgálat és vízgazdálkodás
 • ivóvíz mintavétele és vizsgálata - 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet szerint
 • felszín alatti víz mintavétele és vizsgálata - 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint
 • ivóvíz, uszodavíz, természetes fürdővíz mintavétele és mikrobiológiai vizsgálata
 • felszíni víz és szennyvíz mintavétele és vizsgálata
 • szennyvíziszap mintavétele és vizsgálata
 • felszíni víz üledékének mintavétele és vizsgálata
Akkreditált vízmintavétel és akkreditált vizsgálati eljárások
 • szénhidrogének TPH
 • policiklusos aromás szénhidrogének PAH
 • poliklórozott bifenilek PCB
 • klórbenzolok, klórfenolok
 • dioxinok és dibenzo-furánok PCDD/F
 • peszticidek, növényvédőszer maradékok
 • illékony alifás klórozott szénhidrogének VCH
 • haloformok
 • illékony aromás szénhidrogének BTEX
 • fémanalitika
 • általános vízkémiai paraméterek, anionok és kationok
 • mikrobiológiai vizsgálat
Vízgazdálkodás
 • vízjogi, létesítési és üzemeltetési engedélyek beszerzése
 • környezeti monitoring tervezése és kivitelezése
 • próbaüzemi vizsgálat végrehajtása
 • szennyvízbejelentés, önellenőrzési tervek készítése
tovább >>
Vagy vegye fel a kapcsolatot velünk!